اطلاعیه ها

قابل توجه دانشجویان دخترعلاقمند به رشته های بدمینتون وتنیس روی میز
((قابل توجه دانشجویان دخترعلاقمند به رشته های بدمینتون وتنیس روی میز))
برای تشکیل کلاس  این دو رشته ورزشی هر چه سریعتربه دفتر تربیت بدنی مراجعه و ثبت نام فرمایید.                           

                                                                                                                                                                                  
اداره تربیت بدنی