اطلاعیه ها

فراخوان برگزاری کارگاه آموزشی نشریات ویژه تیر ماه

به اطلاع دانشجویان عزیز که به عنوان صاحب امتیاز، مدیرمسئول، سردبیر و هیأت تحریریه و طراح در نشریات دانشجویی فعالیت دارند می رساند مدیریت تعالی فرهنگی دانشگاه قصد دارد با همکاری نهاد نمایندگی رهبری اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی ویژه فعالین نشریات دانشجویی در تیر ماه نماید.

لذا آن دسته از دانشجویانی که علاقه مند به شرکت در کارگاه مذکور می باشند لازم است تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 10/04/1396 جهت ثبت نام به آقای تبارک -کارشناس نشریات معاونت دانشجویی فرهنگی- مراجعه نمایند .

لازم به ذکر است که این دوره برای فعالان نشریات تازه منتشر شده و در حال اخذ مجوز انتشار، الزامی است .