اطلاعیه ها

اطلاعیه وام ضروری و ودیعه مسکن متاهلین(( دانشجویان روزانه و دستیاران ))((مشمول دانشجویان شهریه پرداز نمی باشد))
دانلود تعهد نامه
فرم ودیعه مسکن
مهلت ثبت نام تا تاریخ 96/2/16

توجه :
 1. متقاضیانی که تا کنون جهت تکمیل مدارک اولیه ثبت نام  به اداره رفاه معاونت دانشجویی ، فرهنگی مراجعه ننموده اند در صورت تقاضای وامها می بایست در مهلت مقرر نسبت به تکمیل و تحویل مدارک به اداره رفاه اقدام نمایند.  (انجام تعهدنامه محضری در یکی از دفاتر اسناد رسمی طبق نمونه پیـوست ( تصویرحکـم کارگزینی و یا پروانه کسب و یا حکـم بازنشستگی ضمیمه گردد ) و تکمیـل مـدارک (( تصویر صفحه اول و دوم شناسنامه دانشجو ،کپی عقدنامه صفحه اول تا پنجم جهت دانشجویان متاهل و کپی شناسنامه و کارت ملی همسر)) ، کپی کارت ملی ، یک قطعه عکس دانشجو وشماره حساب بانک تجارت  ) الزامی است.
 2. با توجه به مصوبه هیات امناء صندوق رفاه دانشجویان به کلیه وامها کارمزد (درحال حاضر 4% ) تعلق می گیرد که به مبلغ بدهی دریافت کنندگان تسهیلات اضافه خواهد شد.
 3. ودیعه مسکن به دستیاران و دانشجـویان متـاهل که از خوابگاههای دانشجـویی استـفاده نمی نمایند و در شهر قزوین به همراه همسر منزل استیجاری دارند (متقاضیانی که همسرآنان در شهر غیراز قزوین مشغول به تحصیل یا ساکن می باشداز تکمیل فرم خودداری نمایند) و با ارائه اجاره نامه معتبر (حداقل 9 ماه اعتبار داشته باشد و مبلغ ودیعه در اجاره نامه قید شده) و حداقل یکسال به پایان تحصیل مانده باشد امکانپذیر بوده و در صورتی که تعداد متقاضیان بیشتر از اعتبار اعلام شده باشد الویت با متاهلین مرد می باشد . بازپرداخت وام یکجا بوده و به هیچ وجه اقسـاط نمی­گردد.
 4. اخذ اجاره نامه رسمی معتبربا کد رهگیری (اجارنامه سه برگی هولوگرام دار)جهت ارائه به اداره رفاه الزامی می باشد.
 5. مبلغ وام ودیعه مسکن جهت دستیاران و کارشناسی ارشدحداکثر 000/000/45ریال و دانشجویان حداکثر 000/000/30 ریال می باشد ( دانشجویان می بایست یک ترم تحصیلی را گذرانده و مشروط نشده باشند.
 6. با توجه به اینکه پرداخـت وامهـا منوط به تحقق منابع اعتباری صندوق رفاه وزارت بهداشت می باشد این معاونت به هیچ وجه مسئولیتی در قبال تاخیر و یا عدم پرداخت وام نخواهد داشت .
 7. نمـونه فرم درخواست وام وتعـهدنامه محضری در سـایت معاونت دانشجـویی ، فرهنگی دانشگاه موجود می باشد .توضیح : جهت دریافت وامها ثبت نام درپرتال تسهیلات در مهلت مقرر الزامی می باشد. ضمنا دانشجویان در صورت ثبت نام تا قبل از واریز وام به حساب آنان (در صورت دارا بودن شرایط ) بهیچ وجه نمی توانند با معاونت دانشجویی ، فرهنگی تسویه حساب نمایند)
   
  اداره رفاه ------معاونت دانشجویی ، فرهنگی دانشگاه
  29/1/96