گزارشات

گزارش موکب سلامت حضرت رقیه(س)

بسمه تعالی

معاونت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی

گزارش موکب سلامت حضرت رقیه(س)

موکب سلامت حضرت رقیه (س) دانشگاه علوم پزشکی قزوین از تاریخ 1 الی 9 آبان 1397 در شهر مقدس کربلا برگزار شد. در این موکب تعداد 20 دانشجو برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی حضور داشتند. موکب سلامت حضرت رقیه در خیابان جمهوری، باب طویریج مستقر بود. در این موکب 4 پزشک عمومی، 2 دندانپزشک و پرستار حضور داشتند.

تیم درمانی دانشگاه در موکب به ارائه خدمات به زائرین حسینی از جمله پانسمان، تزریقات، خدمات دندانپزشکی شامل ترمیم و کشیدن دندان و ارائه دارو رایگان می پرداخت.
http://file.qums.ac.ir/repository/vccs/farhangi/97/Mehr/970918_01.jpg
http://file.qums.ac.ir/repository/vccs/farhangi/97/Mehr/image_2018_12_5-12_22_46_82_5Vp.jpg
http://file.qums.ac.ir/repository/vccs/farhangi/97/Mehr/image_2018_12_5-12_22_46_113_mk7.jpg
http://file.qums.ac.ir/repository/vccs/farhangi/97/Mehr/image_2018_12_5-12_22_46_190_pbx.jpg
http://file.qums.ac.ir/repository/vccs/farhangi/97/Mehr/image_2018_12_5-12_22_46_215_uIK.jpg
http://file.qums.ac.ir/repository/vccs/farhangi/97/Mehr/image_2018_12_5-12_22_46_222_SPH.jpg