برگزیده ها
مشاوره1
ضرورت ترویج استفاده از خدمات مشاوره سلامت نگر در میان دانشجویان

رئیس اداره مشاوره و سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی قزوین گفت: ضروری است استفاده از خدمات مشاوره سلامت نگر در میان دانشجویان ترویج یابد چرا که در حل مسائل و مشکلات آنان بسیار موثر خواهد بود.

به گزارش مفدا قزوین، رامش حسین زاده در جلسه شورای تأمین بهداشت روان دانشجویان که چهارشنبه ۲۶ دی ماه در دفتر رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد با اعلام این خبر گفت:در واقع هدف اصلی تشکیل این شورا بررسی جامع مسائل دانشجویی در دانشگاه و استقرار فرآیند های راهبردی، ارتقاء بهداشت و سلامت روانی و نیز تدوین سیاست های جامع در پیشگیری از بروز و یا تشدید مشکلات در حیطه های شناختی،عاطفی در رفتار دانشجو عنوان می باشد.

وی در ادامه گزارش مبسوطی از نتایج پایش سلامت روان دانشجویان ورودی جدید نیمسال اول تحصیلی ۹۸-۹۷ و همچنین آماری از وضعیت دانشجویان مشروطی در ترم گذشته ارائه نمود.

در پایان این جلسه حضار در خصوص کمک به ترویج فرهنگ استفاده از خدمات مشاوره سلامت نگر در بین دانشجویان به ویژه دانشجویان آسیب پذیر به بحث و تبادل نظر پرداختند و مصوباتی تدوین گردید. 

شایان ذکر است، این جلسه با حضور دکترمنوچهر مهرام رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین،دکتر محمدرضا شیخی معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه و معاونین آموزشی برگزار شد.