برگزیده ها
جامعه برای رشد به احسان نیاز دارد
جامعه برای رشد به احسان نیاز دارد

به گزارش مفداقزوین،دکترهدایتی در این جلسه با یادآوری تنوع زیاد گونه های بیانی سعدی در قالب های نثر، نظم، غزلیات، قطعات، رباعیات، قصاید عربی، هزلیات، ملمعات و ترجیعات، گفت: در این میان بوستان به زبان نظم (شعر) و مملو از نکات کاربردی لازم در زندگی روزمره است؛ به طوری که می توان آن را دستورالعمل زندگی نامید.

این محقق قرآنی، مفهوم واژه «احسان» را لطف فراتر از انتظار و بیش از حد انسان به انسانی دیگر توصیف کرد و افزود: سعدی، باب دوم بوستان را تحت تاثیر یکی از آیات قرآن احسان نامیده است و واقعیت این است که همه جوامع انسانی برای پیشرفت خود به امر احسان و وجوه گوناگون آن از قبیل جود، بخشش، کرامت و بزرگواری نیاز دارند.

وی با اشاره به درجات مختلف دوستی و رفاقت بین آدم ها، ادامه داد: دوستی درجه‌ های مختلفی دارد و دوست درجه یک که قرآن آن را «دوست سوزان» وصف کرده، فردی است که لطفی فراتر از حد تصور به شما می کند. به بیان دیگر دوست واقعی، دوستی است که در مواقع خاص و حساس می توان روی او حساب باز کرد.

این سعدی پژوه به وجه نمادین بوستان در فهماندن مفهوم احسان به انسان ها، به ویژه فارسی زبانان نیز اشاره کرد و گفت: سعدی در بوستان با یاری گرفتن از زبان قصه و حکایت این مفهوم را برای مخاطبان خود باز می کند و از تمثیل هایی بهره می گیرد که خواننده خود را به انجام و درک عملی صفات انسانی برجسته ای مانند احسان تشویق می کند.

هدایتی با بیان اینکه بوستان به ۱۰ باب مختلف تقسیم بندی شده است، اضافه کرد: با اینکه فقط یکی از این ۱۰ باب، به موضوع عدل اختصاص دارد، اما از ۴ هزار و ۱۰ بیت شعر سروده شده در بوستان، یک چهارم آن یعنی ۱۰۰۰ بیت به این موضوع مهم انسانی اختصاص دارد و خطاب سعدی در این باب از بوستان، بیشتر مسئولین حکومتی است.

وی ادامه داد: کمترین خواسته سعدی در این باب از مدیران و متولیان حکومتی، رعایت عدالت در حق مردم و دیگر کارگزاران حاکمیتی است و منظور سعدی از مفهوم عدل این است که مسئولان بر مبنای استحقاق واقعی افراد، حق و حقوق آنها را ادا کنند و در این زمینه به هیچ وجه از حق کسی نگذرند.