تازه ها
بزرگداشت حافظ شیرازی-20 مهر ماه

1399/7/20 يكشنبه

در همه دیر مغان نیست چو من شیدایی                    خرقه جایی گرو و باده و دفتر جایی
 
اولین پویش فرهنگی جمعی خانواده بزرگ دانشگاه علوم پزشکی قزوین در ایام کرونا
بزرگداشت حافظ شیرازی-20 مهر ماه
(لطفا به پوستر مراجعه و در استمرار این پویش، همراه هم باشیم)
 
منتظر پیشنهادات ارزنده شما خواهیم بود. می توانید پیشنهادات خود را به ادرس ایمیل درج شده در پوستر، ارسال فرمایید