تازه ها
جلسه بررسی انتظارات مشتریان و عملکرد سال ۱۳۹۸ در دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد

1399/5/29 چهارشنبه

جلسه انتظارات مشتریان

با حضور دکتر محمدرضا شیخی معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قزوین و جمعی از مدیران و کارکنان جلسه بررسی انتظارات مشتریان و عملکرد سال ۱۳۹۸ در دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد.

به گزارش مفدا قزوین،  جلسه بررسی انتظارات مشتریان و عملکرد سال ۱۳۹۸ با حضور دکتر محمدرضا شیخی معاون فرهنگی دانشجویی و جمعی از مدیران و کارکنان یکشنبه ۲۶مرداد در دفتر معاونت فرهنگی دانشجویی برگزار شد.

در این جلسه ضمن بررسی انتظارات مشتریان هر واحد این معاونت، راهکارهای افزایش رضایتمندی مشتریان و تسریع روند پیگیری درخواست های آن ها مورد بررسی قرار گرفت.