تازه ها
سرپرست اداره خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی قزوین منصوب شد

1399/5/27 دوشنبه

طی ابلاغی از سوی دکتر شیخی معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، سرپرست اداره خوابگاه‌های این دانشگاه منصوب شد.

به گزارش مفدا قزوین، طی ابلاغی از سوی دکتر محمدرضا شیخی معاون فرهنگی دانشجویی، " اصغر بهرامی" سرپرست اداره خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی قزوین شد.

در این ابلاغ آمده است: با عنایت به تعهد، تجربه و شایستگی جنابعالی، به موجب این ابلاغ، از تاریخ 26/5/99 شما را با حفظ پست و ردیف سازمانی به عنوان "سرپرست اداره امور خوابگاهها" منصوب می‌نمایم. امید است با یاری پروردگار متعال و بهره گیری از توان و تجربه خود و سایر همکاران، زیر نظر مدیر محترم امور دانشجویی در انجام وظایف سازمانی و امور محوله موفق و پیروز باشید.

گفتنی است انتصاب فوق، پس بازنشستگی "رقیه حیدری" رییس سابق اداره خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی قزوین انجام شد.