تازه ها
روز ملی خانواده بر تمامی شهروندان فرهنگی دانشگاه مبارک باد

1399/5/25 شنبه

به نام مهربان ترین مهربانان
خطاب به جان‌های جانان‌مان، تمامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قزوین

نامه های همدلانه (9)

روز ملی خانواده بر تمامی شهروندان فرهنگی دانشگاه مبارک باد

       سلامی دوباره به تمامی دختران دانا و پسران خردمندمان. امروز روز ملی خانواده است، این کوچکترین نهاد آرامش‌بخش و زندگی‌ساز. ما انسان‌های اجتماعی که اجتماع محور‌ی‌مان بر اساس اراده و انتخاب است، آموخته‌ایم که به عنوان عضو جامعه به فرهنگ و تمامی عناصر مادی و معنوی آن احترام بگذاریم و از اصول و بنیان‌های آن پیروی نماییم. فرهنگ مجموعه‌ای از اصول بنیادین، باورها، ارزش ها و نگرش‌هایی است که تشکیل دهنده شیوه زندگی ما خواهند بود. اگر بخواهیم به زبان ساده سخن بگوییم، باید گفت که فرهنگ از سه لایه اساسی شکل گرفته است، لایه اول و مهم آن اصول و اعتقادات بنیادین است و بر اساس آن لایه‌ای دیگر تحت عنوان ارزش ها و هنجارها شکل می گیرد و لایه بعدی، لایه است که الگوهای رفتاری ما بر اساس سه لایه قبلی در آن شکل می‌گیرد، به طور مثال ما در اصول بنیادین خود خداباوری و مهرپروری را داریم که در لایه اول قرار می‌گیرد و بر اساس این اصل، ارزش‌های بسیاری همچون یاری‌رسانی، مهربانی، سخاوت، کمک به افتادگان، احترام به پدر و مادر و سالمندان و ...  شکل می‌گیرد و در مرحله بعدی و در لایه سوم تکریم خانواده از طریق همراهی و مشارکت در امور خانواده، یاری رساندن به سالمندان و یا افراد ضعیف و یا کوچک خانواده، همدلی کردن در همه مواقع مخصوصا در بحران‌ها، تلاش برای کسب موفقیت‌ها و تبدیل به عضو موثر جامعه شدن و ... را شامل می‌شوند... ادامه دارد.

می روم در ایوان، تا بپرسم از خود

زندگی یعنی چه؟

مادرم سینی چایی در دست

گل لبخندی چید ،هدیه اش داد به من

خواهرم تکه نانی آورد ، آمد آنجا

لب پاشویه نشست

پدرم دفتر شعری آورد، تکيه بر پشتی داد

شعر زیبایی خواند ، و مرا برد،  به آرامش زیبای یقین

با خودم می گفتم:

زندگی،  راز بزرگی است که در ما جاریست

معاونت دانشجویی فرهنگی- مدیریت تعالی فرهنگی دانشگاه- 25 مرداد ماه  1399.