تازه ها
راه‌اندازی سامانه کانون‌های فرهنگی

1399/4/23 دوشنبه

معاون محترم فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات بهداشتی درمانی ...

سلام علیکم؛

احتراماً به استحضار می‌رساند اداره کل فرهنگی با هدف تسهیل و تسریع در امور کانون‌های فرهنگی دانشگاه‌ها و تهیه بانک اطلاعاتی از کانون‌های فرهنگی و فعالیت‌های این نهادهای دانشجویی اقدام به راه‌اندازی سامانه کانون‌های فرهنگی نموده است. سامانه، کانون‌های فرهنگی و مجامع تخصصی دارای کارتابل اختصاصی برای انجام کلیه فعالیت‌ها از قبیل ثبت کانون و مجمع، عضو گیری، برگزاری انتخابات شورای مرکزی، درخواست مجوز فعالیت، ارائه گزارش برگزاری برنامه و مستندسازی فعالیت‌ها و پیگیری امور مربوطه خواهند بود.

همچنین پورتال اطلاع رسانی این سامانه جهت انتشار و انعکاس اخبار مربوط به امور کانون‌های فرهنگی و مجامع تخصصی طراحی شده و دانشجویان می‌توانند از طریق ایمیل اداره‌ کانون‌های فرهنگی به نشانی Kanoon@behdasht.gov.ir اخبار خود را جهت درج در پورتال خبری به این اداره کل ارسال نمایند.

            لذا ضمن تشکر از همکاری دانشگاه‌های علوم پزشکی یزد، شهیدبهشتی، اصفهان و اهواز برای اجرای پایلوت سامانه ورود و ثبت اطلاعات کانون‌های فرهنگی، بدینوسیله به استحضار می‌رساند فاز اول سامانه کانون‌های فرهنگی (عضویت دانشجو و ثبت اطلاعات کانون‌‌ها‌ی فرهنگی) آماده بهره‌بردای همه دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور می‌باشد. بنابراین خواهشمند است دستور فرمایید تمام کانون‌های فرهنگی آن دانشگاه ضمن رعایت فرآیند ذیل ومطابق راهنمای پیوست، نسبت به تکمیل اطلاعات کانون و اعضای کانون خود حداکثر تا تاریخ 30/05/99 در سامانه فوق الذکر به نشانی http://kanoonf.behdasht.gov.ir  اقدام نمایند. لازم به ذکر است ملاک عمل درخصوص کانون‌های فرهنگی از تاریخ اول شهریور سال جاری اطلاعات مندرج در این سامانه خواهد بود. بنابراین مسئولیت عدم تکمیل اطلاعات برعهده آن دانشگاه می‌باشد.

فرآیند عضویت و ثبت اطلاعات کانون‌های فرهنگی:

  1.  معرفی کارشناس کانون‌های فرهنگی دانشگاه به این اداره کل و درج اطلاعات ایشان در سامانه
  2.  عضویت و ثبت نام دبیر کانون
  3.  تایید مشخصات دبیر کانون توسط کارشناس دانشگاه
  4.  تکمیل مشخصات کانون توسط دبیر کانون
  5.  تایید مشخصات کانون توسط کارشناس دانشگاه و کارشناس ستاد
  6.  ثبت نام اعضای عادی کانون و تکمیل فرم عضویت در کانون
  7.  تایید عضویت دانشجو در کانون توسط دبیر کانون

فایل های پیوست: