تازه ها
آینده کودکان در گرو فرزند پروری صحیح والدین است

1397/10/22 شنبه

علی امیری کارشناس اداره مشاوره دانشگاه علوم پزشکی قزوین در دومین دوره کارگاه "مهارت های فرزند پروری ویژه کودکان ۳ تا ۷سال" که پنج شنبه ۲۰ دی ماه در سالن جلسات دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد؛ با اعلام این مطلب گفت:رشد و تکامل شخصیت از ابتدای تولد آغاز و تا ۱۸ سالگی شکل نهایی میگیرد.

وی افزود:ویژگی هایی مانند اعتمادبه نفس، حرمت نفس، خودپنداره و ... در دوره کودکی شکل میگیرد و پیش بینی کننده نوع و کیفیت روابط فرد در آینده می باشد.

رشد شخصیت کودکان، واقعیت های اساسی زندگی کودک در ۳ تا ۷ سالگی، نیازهای روانشناختی کودک از جمله آزادی در احساسات و هیجانات،تفریح و بازی با والدین، نحوه برخورد والدین با کودکان در سن ۳ تا ۷ سال و علائم و دسته بندی والدین آسیب زننده جسمی و روانی به کودکان از مهم ترین عناوین مطرح شده در این کارگاه بود.

لازم به ذکر است، در پایان این کارگاه ضمن پاسخگویی به سوالات شرکت کنندگان ۵ کتاب برای مطالعه بیشتر در خصوص مهارت های فرزند پروری معرفی گردید.