برترین ها
گزارش جشنواره دانشجوی نمونه


بسمه تعالی

گزارش جشنواره دانشجوی نمونه

ثبت نام دانشجویان در جشنواره دانشجوی نمونه در راستای انتخاب نخبگان و ارج نهادن به علم از تاریخ 97/07/10  لغایت 97/07/30 آغاز گردید، که با اهتمام و برنامه ریزی دبیرخانه جشنواره دانشجوی نمونه در حوزه مدیریت تعالی فرهنگی دانشگاه با هدف  شرکت حداکثری دانشجویان و اطلاع رسانی به آنان انجام گردید و همچنین داوری جشنواره دانشجوی نمونه توسط داوران پژوهشی، فرهنگی و آموزشی از تاریخ97/08/02 لغایت 97/08/21 انجام و اسامی برگزیدگان جشنواره به همراه امتیازات ایشان به شرح ذیل می‌باشد.

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

مقطع

امتیاز

نهایی

1

سمیرا رومینا

مامایی

کارشناسی

96/78

2

محمدامین همت‌گر

بهداشت حرفه‌ای

کارشناسی

68/74

3

خلیل کلوانی

مدیریت

کارشناسی ارشد

22/100

4

علی سربازی

پزشکی

دکترای حرفه‌ای

72/66