اخبار اسلایدی
درخواست مجوز ۴ نشریه در دانشگاه علوم پزشکی قزوین تصویب شد

1399/8/24 شنبه

در سومین جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی سال ۹۹ درخواست مجوز ۴ نشریه دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قزوین بررسی و با موافقت همه اعضا تصویب شد.

به گزارش مفدا قزوین، سومین جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی سال ۹۹ با حضور دکتر محمدرضا شیخی معاون فرهنگی دانشجویی و سایر اعضا سه شنبه ۲۰ آبان در دفتر معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار و درخواست تغییرات ۴ نشریه " نسیم سلامت"، "حرفه ایمن" ، "پژوهه رو " و "دواء"  با موافقت همه اعضا تصویب شد.

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

در این جلسه همچنین فعالیت اعضای هیئت علمی به عنوان صاحب امتیاز نشریه های "حرفه ایمن" و "پژوهه روز" مورد استقبال قرار گرفته و اعضا خواستار مشارکت بیشتر اساتید هیأت علمی در دیگر نشریات دانشجویی شدند.

در سومین جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی قزوین همچنین گزارش فرآیند برگزاری انتخابات نمایندگان مدیران مسئول در کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی و تغییرات شیوه نامه جدید ارزشیابی نشریات توسط مهدی تبارک کارشناس نشریات دانشگاه تشریح شد.

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

گفتنی است در خصوص مجوز نشریات موارد ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

* نشریه  "پژوهه روز" به صاحب امتیازی دکتر سیده آمنه مطلبی به نمایندگی از کمیته تحقیقات دانشجویی پرستاری و مدیر مسئولی الهام حسن نیا و سردبیری سید مصطفی امت محمدی

* نشریه "حرفه ایمن" به صاحب امتیازی خانم دکتر ویدا زراوشانی و مدیر مسئولی فاطمه آذربایجانی سردبیری

امیرحسین ناصربخت

* نشریه "دواء" به صاحب امتیازی فاطمه بایره به نمایندگی از بسیج دانشجویی خواهران و مدیر مسئولی فاطمه بایره

و سردبیری حدیثه مددلویی

* نشریه "نسیم سلامت" به صاحب امتیازی زهرا یوسفی به نمایندگی از انجمن علمی رشته بهداشت عمومی و مدیر مسئولی معصومه قلاوند و سردبیری امیر محمد جودکی نژاد


نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر