اخبار اسلایدی
بازدید معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قزوین از مرکز آموزشی درمانی بوعلی و پایگاه سلامت عارف

1399/3/20 سه‌شنبه

با هدف بررسی وضعیت نحوه ارائه تجهیزات بهداشتی و محافظتی به دانشجویان، دکتر محمد رضا شیخی معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، از مرکز آموزشی درمانی بوعلی و پایگاه سلامت عارف بازدید کرد.

به گزارش مفدا قزوین، دکتر محمدرضا شیخی در ابتدا با حضور در مرکز سلامت "عارف" به بررسی وضعیت توزیع تجهیزات بهداشتی و محافظتی میان دانشجویان پرداخت؛ در ادامه ای بازدید جلسه ای با حضور دکتر فرزام رییس مرکز آموزشی درمانی بوعلی و دکتر سلطان رحمتی مدیر این مرکز تشکیل گردید و مسائل آموزشی دانشجویان مورد بررسی قرار گرفت.