اخبار اسلایدی
ضرورت توجه به تغییر الگوی مصرف مواد مخدر در میان دانشجویان

رامش حسین‌ زاده،دردومین نشست کمیته پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر در خوابگاه ها و محیط های دانشجویی در سال ۹۷ که سه شنبه ۱۸ دی ماه، در دفتر معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد، با اعلام این مطلب افزود: امروزه ذهنیت اشتباهی در میان جوانان شکل گرفته، که برخی مواد اعتیاد آور نیستند؛در حالی که مضرات برخی مواد مخدر مانند گل به مراتب بیشتر از مواد مخدر سنتی است.