اخبار اسلایدی
ضرورت توجه به تغییر الگوی مصرف مواد مخدر در میان دانشجویان

رامش حسین‌ زاده،دردومین نشست کمیته پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر در خوابگاه ها و محیط های دانشجویی در سال ۹۷ که سه شنبه ۱۸ دی ماه، در دفتر معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد، با اعلام این مطلب افزود: امروزه ذهنیت اشتباهی در میان جوانان شکل گرفته، که برخی مواد اعتیاد آور نیستند؛در حالی که مضرات برخی مواد مخدر مانند گل به مراتب بیشتر از مواد مخدر سنتی است.

حسین زاده ادامه داد:در نظر داریم در دانشگاه علوم پزشکی قزوین،علاوه بر اجرای برنامه های پیشگیری اولیه،تیمی جهت ارائه  خدمات درمان و توانبخشی در زمینه کمک به دانشجویان سوء مصرف کننده ارائه گردد.

در ادامه این نشست، رئیس اداره مشاوره و دبیر کمیته برنامه های اجرایی پیشگیری اولیه از اعتیاد در جمعیت دانشجویی،گزارشی از مصوبات نخستین جلسه این نشست ارائه داد؛ تشکیل گروه همتایاران حوزه پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر و الکل،تعیینمحتوای آموزشی بسیار مدون و تشکیل دوره های آموزشی در این زمینه به منظور تربیت نیروهای نیمه تخصصی و استفاده از ظرفیت های دانشجویی در سطح پیشگیری سطح اول و سوم ازجمله فعالیت های این اداره پس از نخستین نشست بود.

شایان ذکر است جلسه فوق با حضور قائم مقام معاون دانشجویی و فرهنگی، رئیس اداره مشاوره دانشگاه و نمایندگانی از شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، معاونت درمان، معاونت بهداشتی،مدیریت فرهنگی و تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار گردید.