اطلاعیه ها

انجام مصاحبه پذیرش دانشجویان ورودی جدید نیمه‌ متمرکز رشته فوریت‎های پزشکی

مصاحبه روانشناختی دانشجویان ورودی جدید رشته فوریت‌های پزشکی 1396، به درخواست دانشکده پیراپزشکی توسط اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویی دانشگاه، طی روزهای  27 و 28 تیر 1396  انجام شد.

رامش حسین زاده رئیس اداره مشاوره دانشگاه، ضمن اعلام این خبر افزود:  مصاحبه 35  نفر از معرفی شدگان اولیه رشته فوریت‌های پزشکی در آزمون سال 96 در طی دو روز انجام  گردید.

 در این فرایند ابتدا  ارزیابی بالینی و مصاحبه شغلی توسط روان شناسان مرکز انجام و سپس آزمون شخصیت 16 عاملی کتل از نامبردگان به عمل آمد . نتایج ارزیابی ها پس از جمع بندی  نهایی به دانشکده پیراپزشکی اعلام خواهد شد.