اطلاعیه ها

برگزاری جلسه هم اندیشی مشکلات پروتکل مداخلات چند بعدی در افت تحصیلی
در این جلسه که به مدت 3 ساعت به طول انجامید، علاوه بر بحث و بررسی مشکلات و موانع پروتکل مداخلات چند بعدی در درمان افت تحصیلی ، در خصوص موضوعاتی همانند توانمندی اساتید مشاور، لزوم راه اندازی مجدد دفتر مشاوره در دانشکده و شیوه های تعامل هر چه بیشتر با اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویی دانشگاه تاکید و آئین نامه ها و فرایند پیگیری دانشجویان دارای افت تحصیلی و نیز دانشجویان آسیب پذیر توسط کارشناس اداره مشاوره برای جاضرین در جلسه تشریح گردید.