غلبه بر کمال خواهی
کمال خواهی از موضوعات بسیار مطرح و اساسی در روان شناسی است، درروان شناسی، کمال خواهی باوری است مبنی بر این که می توان و باید به یک حالت کامل و بدون عیب دست یافت. در شکل مرضی کمال خواهی، اعتقاد یا باور به این موضوع است که کار یا بازده هر چیزیکه کامل نیست غیر قایل قبول است. کتاب حاضر توسط دو روان شناس بالینی با دقت و ظرافت ترجمه شده و در ده فصل در اختیار علاقه مندان قرار دارد. این کتاب به معرفی، شناخت، علل و مشکلات افکار کمال خواهانه پرداخته است و از نخستین آثاری ست که در زمینه ی کمال خواهی در ایران منتشر شده است.


 
بيشتر