اخبار

حضور مشاوران فرهنگی در خوابگاه­های دانشجویی
حضور مشاوران فرهنگی در خوابگاه­های دانشجویی
مدیریت تعالی فرهنگی دانشگاه به منظور گسترش فعالیت­های فرهنگی و غنی­سازی اوقاعت فراغت دانشجویان، با همکاری ناحیه بسیج استان، سه نفر از بانوان را به عنوان مشاوره فرهنگی به خوابگاه­های دانشجویان فرستاد.
در این برنامه­ها که با محوریت نشست معرفتی، پاسخ­گویی احکام و مسایل اعتقادی،شامگاه ششم تا 12 اسفند 1392 در خوابگاه­های دانشجویان دختر انجام شد و تا پایان نیمسال دوم سال تحصیلی جاری ادامه دارد؛ محبوبه حقیقت­جو، در خوابگاه گلستان؛ صدیقه حقیقت­جو، در خوابگاه شماره دو و مهدیه حقیقت­جو، در خوابگاه شماره سه حضور یافتند.   
بيشتر