اخبار

نخستین نشست سبک زندگی برگزار شد
نخستین نشست سبک زندگی برگزار شد
حوزه معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه، نخستین نشست سبک زندگی را با عنوان «دوراهی زندگی» با حضور استاد محمد دوست پرور از دانشگاه هنر تهران برگزار کرد.
در این برنامه که روز 13 اسفند 1392 در سالن اجتماعات ابن سینا دانشکده بهداشت و برای دانشجویان برگزار شد؛ استاد گفت: اگر سبک زندگی مورد نظر اسلام در میان مسلمانان پیاده و اجرا شود، انسان مسلمان در هر مرحله، تکلیف خودش را خواهد فهمید و طبق وظیفه­اش عمل خواهد کرد.
سپس ضمن اشاره به راهکارهای رفع موانع ازدواج، درباره قدرت انتخاب در شرایط خاص و همچنین احترام به نظر پدر و مادر از حیث تجربه و آگاهی و دانش زیاد، برای تشکیل خانواده سخن گفته شد.                     
بيشتر