کانون ها و تشکل های دانشجویی

مشخصات تشکل‌های دانشجویی معاونت فرهنگی- دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قزوین سال 98

ردیف

نام تشکل

دبیر تشکل

رشته تحصیلی

تاریخ انتصاب

زمینه فعالیت

1

حوزه بسیج دانشجویی شهید آوینی

حسین پاداش

پزشکی

05/09/97

فرهنگی، سیاسی، مذهبی، هنری، اجتماعی و ...

2

حوزه بسیج دانشجویی شهیدسیاهکالی‌مرادی

عطیه معین الدین

پرستاری

05/09/97

فرهنگی، سیاسی، مذهبی، هنری، اجتماعی و ...


مشخصات کانون‌های دانشجویی معاونت فرهنگی- دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
سال 98

ردیف

نام کانون

دبیر کانون

رشته تحصیلی

تاریخ انتخابات

انتخاب دبیر

زمینه فعالیت

1

هلال احمر

سهیلا بختیاری

ب. عمومی

15/12/97

15/12/97

بشر دوستانه و امدادی، فرهنگی و اجتماعی

2

محیط زیست(نبض سبز)

متینه شافعی

اتاق عمل

29/02/98

31/02/98

محیط زیست و حمایت و حفاظت از آن

3

میراث فرهنگی و گردشگری

محمدامین سوری

اتاق عمل

12/03/98

12/08/98

آشنایی و معرفی میراث فرهنگی و جاذبه‌های گردشگری ایران

4

موسیقی(عارف)

بردیا خدابخشیان

پزشکی

11/08/98

11/08/98

ترویج موسیقی فاخر ایرانیمشخصات کانون‌های دانشجویی دفتر نهاد نمایندگی رهبری دانشگاه علوم پزشکی قزوین
سال 98

ردیف

نام کانون

دبیر کانون

رشته تحصیلی

تاریخ انتصاب

زمینه فعالیت

1

هیئت شهدای گمنام

محمد احمدی

پزشکی

04/03/97

تعظیم شعائر دینی و پاسداشت مناسبت‌های مذهبی

2

خیریه الست

فاطمه بایره

دندانپزشکی

13/09/97

فرهنگی و خیریه

3

منتظران جوان

سمیه امینی

مدیریت

01/07/98

مهدویت