کانون ها و تشکل های دانشجویی

مشخصات تشکل‌ها و کانون‌های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قزوین- فروردین 97
 

ردیف

نام تشکل/ کانون

دبیر تشکل/ کانون

رشته تحصیلی

عرصه فعالیت

1

حوزه شهید آوینی

حمیده شهسواری

بهداشت عمومی

فرهنگی، سیاسی، مذهبی، هنری، اجتماعی و ...

پایگاه شهید سیاهگالی مرادی

سعید ناصرلویی

اتاق عمل

فرهنگی، سیاسی، مذهبی، هنری، اجتماعی و ...

2

خیریه الست

زینب شیخی

پرستاری

فرهنگی و خیریه

3

هلال احمر

سهیلا بختیاری

بهداشت عمومی

بشر دوستانه و امدادی، فرهنگی و اجتماعی

4

ادب و هنر

نجمه قموشی رامندی

بهداشت حرفه‌ای

ادبی و هنری

5

منتظران جوان

فاطمه مظفری

دندانپزشکی

مهدویت

6

فرات(قرآن و عترت)

محمد خسروی

دندانپزشکی

قرآن و اهل بیت

7

روابط عمومی

محمدمهدی گیوه کی

مدیریت

تهیه گزارشات، کمیته فیلم و عکس و کمیته دانشجویی مفدا

8

دختران آفتاب(عفاف و حجاب)

مرضیه لشگری

بهداشت محیط

عفاف و حجاب

9

هیئت شهدای گمنام

رضا سهرابی

فوریت

تعظیم شعائر دینی و پاسداشت مناسبت های مذهبی

10

سلامت رفتار

محمد سلیمان‌آبادی

بهداشت حرفه‌ای

سلامت جسمی، روانی و اجتماعی

11

فعالیت جهادی(بدون مرز)

علی صباغی

پزشکی

گسترس فرهنگ جهاد و تقویت حس نوع دوستی

12

تئاتر

صادق بابایی

پزشکی

هنرهای نمایشی

13

میراث فرهنگی و ایرانشناسی

نماینده-مهرناز غفاری

بهداشت حرفه ای

آشنایی و معرفی میراث فرهنگی و جاذبه های گردشگری ایران

14

محیط زیست(نبض سبز)

نماینده-زهرا فشالنجی

بهداشت عمومی

محیط زیست و حمایت و حفاظت از آن

15

صدا

نماینده-محمدرضا کاوه

اتاق عمل

فرهنگی، مذهبی، هنری، اجتماعی و ...

16

انجمن اسلامی

نماینده-مهیار میرزازاده

پزشکی

فرهنگی، سیاسی، مذهبی، هنری، اجتماعی و ...