کتابخانه فرهنگی
فرهنگی
کتابخانه فرهنگی مدیریت فرهنگی و فوق برنامه واقع در ساختمان معاونت امور دانشجویی ، فرهنگی دانشگاه با مجموعه ای بالغ بر 6000 عنوان کتاب در موضوعات متنو.ع ادبی ، مذهبی ، تاریخی ، علوم اجتماعی و ...... آماده ارائه خدمات به دانشجویان و کارکنان محترم دانشگاه علوم پزشکی قزوین می باشد .
کتابخانه فرهنگی معاونت دانشجویی ، فرهنگی از سال 1373 رسمأ آغاز به کار نموده و هدف از تأسیس این کتابخانه برآورده ساختن نیاز دانشجویان ، کارکنان و اساتید دانشگاه در زمینه کتابهای فرهنگی و غیر درسی بوده تا علاوه بر تنوع موضوعی در مطالعه و رفع خستگی ذهنی ، سطح آگاهی عمومی و فرهنگی خود را افزایش دهند