اخبار
آسیب‌های فضای مجازی قابل حذف نیست اما فرهنگ استفاده از آن، قابل هضم است
  • 1394/6/18 چهارشنبه آسیب‌های فضای مجازی قابل حذف نیست اما فرهنگ استفاده از آن، قابل هضم است
    امروزه، تغییرات سریع اجتماعی در دنیا، گریزناپذیر است و ورود فن‌آوری‌های نوین به عرصه‌های ارتباطی، این تغییرات را سریع‌تر می‌کند؛ ورود فضاهای مجازی به زندگی خصوصی مردم از جمله تغییرات صورت گرفته در جوامع عصر حاضر است که در صورت عدم آگاهی مردم از مخاطرات این فضاها، می‌تواند آثار مخرب جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد...
کیفیت نماز والدین
  • 1394/6/18 چهارشنبه کیفیت نماز والدین
    هر کس این نماز را بخواند چنان چه پدر، مادر و عزیزان او زنده باشند مورد رحمت خداوند رحمان و رحیم قرار میگیرند.
وضو
احکام نماز
اقسام نماز