برنامه غذایی

ایام هفته


ناهار (1)

ناهار(2)

شام نوع (1)

شام نوع (2)

صبحانه

22/2/97

شنبه

چلو خورشت قیمه +ماست

کشک بادنجان +ماست  

استامبولی پلو +میوه +ماست  +آش رشته

کوفته تبریزی  +میوه+ماست +آش رشته

نان +شیر+حلوا شکری

یکشنبه

23/2/97

پلو با ماهی +خرما+میوه

پلو با تن ماهی +خرما+میوه

زرشک پلو با مرغ  +دنت +سالاد  فصل

میرزاقاسمی +دنت+سالاد فصل

صبحانه آماده

دوشنبه

24/2/97

چلو کباب بختیاری +دوغ+سالاد

خورشت قورمه سبزی +میوه+ماست

دلمه +میوه +ماست

نان+خامه شکلاتی

سه شنبه

25/2/97

باقالی پلو با گوشت +سالاد اندونزی

میرزاقاسمی+سالاد اندونزی

کوفته تبریزی +دلستر 

کنسرو لوبیا+سالاد ماکارانی +دلستر

نان+شیرکاکائو+عسل

چهار شنبه

26/2/97

آبگوشت +ترشی +سنگک

بال کباب+دوغ

چلو جوجه کباب +دوغ +سبزی خوردن

-------------

نان +مربا+خامه  

افطار

شام

سحر

پنجشنبه

27/2/97

نان+پنیر+خرما+آش رشته+سبزی خوردن

قورمه سبزی+سالاد شیرازی+میوه

خورشت فسنجان+دوغ

 

جمعه 28/2/97

نام +تخم مرغ+بامیه+سوپ جو

کوکو سیب زمینی+دوغ+میوه

استانبولی+ماست

شنبه

29/2/97

نان+پنیر+گردو+خرما+شله زرد+سبزی خوردن

خوراک مرغ  +دوغ +سالاد

چلوخورشت قورمه سبزی +ماست

یکشنبه

30/2/97

نان+شیر+عسل+سوپ قارچ+خرما

جوجه کباب+دوغ

لوبیا پلو   +سالادفصل +ماست

دوشنبه

31/2/97

نان+حلوا+سبزی خوردن+پنیر+آش رشته

پلوتن ماهی+زیتون

قیمه نثار +ماست

سه شنبه

1/3/97

نان+تخم مرغ+بامیه+سوپ ورمیشل

کتلت+ماست+میوه

زرشک پلو با مرغ +دوغ

چهار شنبه 2/3/97

نان+صبحانه آماده+بامیه+سوپ جو

کوفته تبریزی+دوغ

عدس پلو  +ماست+سالاد فصل

پنج شنبه

3/3/97

نان   +عدسی+خرما

ناگت مرغ+دوغ

چلو خورشت قارچ+میوه

جمعه4/3/97

نان+آش دوغ+بامیه+پنیر

باقالی پلو با گوشت+دوغ

ماکارونی+دلستر

ایام هفته

افطار

شام

سحر

5/3/97

شنبه

خوراک لوبیا +پنیر+نان+خرما

جوجه چینی +دلستر+سس تارتار

استامبولی پلو +ماست  +سالاد  فصل

یکشنبه

6/3/97

شله زرد+نان+حلوا+ سبزی خوردن+پنیر

پلو با ماهی +خرما+میوه

زرشک پلو با مرغ  +دنت +ماست

دوشنبه

7/3/97

نان+شیر+عسل+سوپ قارچ+خرما

خوراک راگو+ماست+سالاد

قیمه نثار +ماست

سه شنبه

8/3/97

نان+تخم مرغ+بامیه+سوپ ورمیشل

ناگت مرغ+میوه+دوغ

چلو جوجه کباب +دوغ

چهار شنبه

9/3/97

عدسی+نان+کره+عسل

چلوکباب کوبیده+ماست

کوفته تبریزی +ماست

پنجشنبه

10/3/97

نان+پنیر+خرما+آش رشته+سبزی خوردن

خورشت قیمه+سالاد شیرازی+میوه

خورشت فسنجان+ماست

جمعه 11/3/97

نام +تخم مرغ+بامیه+سوپ جو

کوکو سبزی+دوغ+میوه

لوبیا پلو+ماست+سالاد

شنبه

12/3/97

نان+پنیر+گردو+خرما+شله زرد+سبزی خوردن

مرغ سوخاری  +دوغ

چلوخورشت قورمه سبزی +ماست

یکشنبه

13/3/97

نان+شیر+عسل+سوپ قارچ+خرما

جوجه کباب+دوغ+میوه

خورشت بادنجان   +سالادفصل +ماست

دوشنبه

14/3/97

نان+حلوا+سبزی خوردن+پنیر+آش رشته

پلوتن ماهی+زیتون

قیمه نثار +ماست

سه شنبه

15/3/97

نان+تخم مرغ+بامیه+سوپ ورمیشل

خوراک شامی+ماست+میوه

زرشک پلو با مرغ +دوغ +ژله

چهار شنبه 16/3/97

نان+صبحانه آماده+بامیه+سوپ جو

کوفته تبریزی+دوغ

عدس پلو  +ماست+سالاد فصل

پنج شنبه

17/3/97

نان   +عدسی+خرما

فلافل+دوغ+میوه+سالاد

چلو خورشت کرفس+ماست

جمعه18/3/97

نان+آش دوغ+بامیه+پنیر

باقالی پلو با گوشت+دوغ

ماکارونی+دلستر

ایام هفته

افطار

شام

سحر

5/3/97

شنبه

خوراک لوبیا +پنیر+نان+خرما

جوجه چینی +دلستر+سس تارتار

استامبولی پلو +ماست  +سالاد  فصل

یکشنبه

6/3/97

شله زرد+نان+حلوا+ سبزی خوردن+پنیر

پلو با ماهی +خرما+میوه

زرشک پلو با مرغ  +دنت +ماست

دوشنبه

7/3/97

نان+شیر+عسل+سوپ قارچ+خرما

خوراک راگو+ماست+سالاد

قیمه نثار +ماست

سه شنبه

8/3/97

نان+تخم مرغ+بامیه+سوپ ورمیشل

ناگت مرغ+میوه+دوغ

چلو جوجه کباب +دوغ

چهار شنبه

9/3/97

عدسی+نان+کره+عسل

چلوکباب کوبیده+ماست

کوفته تبریزی +ماست

پنجشنبه

10/3/97

نان+پنیر+خرما+آش رشته+سبزی خوردن

خورشت قیمه+سالاد شیرازی+میوه

خورشت فسنجان+ماست

جمعه 11/3/97

نام +تخم مرغ+بامیه+سوپ جو

کوکو سبزی+دوغ+میوه

لوبیا پلو+ماست+سالاد

شنبه

12/3/97

نان+پنیر+گردو+خرما+شله زرد+سبزی خوردن

مرغ سوخاری  +دوغ

چلوخورشت قورمه سبزی +ماست

یکشنبه

13/3/97

نان+شیر+عسل+سوپ قارچ+خرما

جوجه کباب+دوغ+میوه

خورشت بادنجان   +سالادفصل +ماست

دوشنبه

14/3/97

نان+حلوا+سبزی خوردن+پنیر+آش رشته

پلوتن ماهی+زیتون

قیمه نثار +ماست

سه شنبه

15/3/97

نان+تخم مرغ+بامیه+سوپ ورمیشل

خوراک شامی+ماست+میوه

زرشک پلو با مرغ +دوغ +ژله

چهار شنبه 16/3/97

نان+صبحانه آماده+بامیه+سوپ جو

کوفته تبریزی+دوغ

عدس پلو  +ماست+سالاد فصل

پنج شنبه

17/3/97

نان   +عدسی+خرما

فلافل+دوغ+میوه+سالاد

چلو خورشت کرفس+ماست

جمعه18/3/97

نان+آش دوغ+بامیه+پنیر

باقالی پلو با گوشت+دوغ

ماکارونی+دلستر