برنامه غذایی

ایام هفته

ناهار (1)

ناهار(2)

شام نوع (1)

شام نوع (2)

صبحانه

شنبه

17/1/98

 خورشت قیمه نثار +ماست

-

خورشت قورمه سبزی + ماست

-

--

یکشنبه

18/1/98

جوجه کباب +دوغ

-

ماکارونی +میوه+آش رشته

کوکوسیب زمینی+ میوه+آش رشته

نان +خرما +پنير

دوشنبه

19/1/98

زرشک پلو با مرغ+دوغ

-

ناگت مرغ +دلستر +میوه

کباب لقمه+دلستر +میوه  

نان+شیر+حلوا شکری

سه شنبه

20/1/98

چلو کباب کوبیده +ماست

خورشت قیمه+ماست +زیتون

---

نان+صبحانه آماده

چهار شنبه

21/1/98

آبگوشت+ترشی

سالاد الویه +دوغ

جوجه چینی+هویج +سوپ جو +دوغ+سالاد

---

نان +شير +عسل

پنج شنبه

22/1/98

لوبیا پلو+دوغ

کوکوسبزی+دوغ

پلو با تن ماهی+ماست+میوه

---

نان+شیر+پنیر

جمعه23/1/98

نان +تخم مرغ