برنامه کوهنوردی

برنامه کوهنوردی دانشجویان  علوم پزشکی قزوین1398

ردیف

تاریخ

برنامه

زمان حرکت

خواهر- برادر

1

6/10/98

پیمایش کهنه باغستان

7صبح

خواهران

2

13/10/98

پیمایش راهدارخانه به کامان

7صبح

برادران

3

20/10/98

پیمایش قله مردمی

7صبح

خواهران

4

27/10/98

پیمایش قله مردمی

7صبح

برادران

5

4/11/98

پیمایش سنگ زرشک

7صبح

خواهران

6

11/11/98

پیمایش راهدارخانه به مزرعه

7صبح

برادران

7

18/11/98

پیمایش راهدارخانه به تله کابین

7صبح

خواهران

8

25/11/98

پیمایش کهنه باغستان

7صبح

برادران

9

2/12/98

پیمایش آبشار دومانچال

7صبح

خواهران

10

9/12/98

پیمایش رزگرد به مزرعه

7صبح

برادران

11

23/12/98

پیمایش سنگ نیاق

7صبح

خواهران

از کلیه دانشجویان علاقه مند برای شرکت در برنامه های فوق دعوت می شود جهت ثبت

نام ازشنبه تا سه شنبه هر هفته به دفتر تربیت بدنی مراجعه نمایند.

   اداره تربیت بدنی      

برنامه3 ماهه پاییز 1398 ((کوهپیمایی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی))

ردیف

تاریخ

منطقه

زمان حرکت

خواهر برادر

1

12/7/98

دهکده زرشک به سمت دریابک

6:30

خواهران

2

19/7/98

مسیر کهنه باغستان

6:30

برادران

3

26/7/98

راهدارخانه به سمت مزرعه

6:30

خواهران

4

3/8/98

کافر میدان

6:30

برادران

5

10/8/98

شجاع الدین جبهه غرب

6:30

خواهران

6

17/8/98

سلطان ویس جبهه شرق

6:30

برادران

7

24/8/98

مارال

6:30

خواهران

8

1/9/98

شجاع الدین جبهه شرق

6:30

برادران

9

8/9/98

سلطان ویس جبهه جنوب

6:30

خواهران

10

15/9/98

آبشار دومانچال

6:30

برادران

11

22/9/98

ورس به امامزاده اسحاق

6:30

خواهران

12

29/9/98

بریال

6:30

برادران

13

دریاچه اوان

6:30

خواهران
از کلیه دانشجویان علاقه مند برای شرکت در برنامه های فوق دعوت میشود جهت ثبت نام از شنبه تا سه شنبه هر هفته شخصا به دفتر تربیت بدنی مراجعه فرمایند .  
                                                                                                 اداره تربیت بدنی