تسویه حساب

کلیه دانشجویان در هنگام فارغ التحصیلی و یا انتقال به سایر دانشگاهها و یا جابجا یی و دانشجویان مهمان پس از پایان دوره میهمانی، بعد از تسویه حساب با آموزش دانشگاه و دریافت معرفی نامه از آن  اداره میبایست جهت انجام امور تسویه حساب نهایی به اداره رفاه معاونت دانشجویی فرهنگی مراجعه  نمایند.

در این واحد  فرم تسویه حساب با قسمتهای مختلف معاونت دانشجویی و فرهنگی(اداره خوابگاهها – اداره تغذیه – تربیت بدنی – کتابخانه فرهنگی و.... )  در اختیار دانشجو قرار میگیرد که پس از تایید فرم توسط واحدهای مربوطه و ارائه به اداره رفاه ، فرم تسویه حساب نهایی  برای آموزش دانشکده مربوطه و صندوق رفاه وزارت بهداشت و درمان صادر می شود .

درصورت استفاده از تسهیلات رفاهی (خوابگاه و وام ) فیش بازپرداخت   صادر و دانشجویانی که تمایل به پرداخت نقدی بدهی داشته باشند، تک فیش صادر و پس از پرداخت در یکی از شعب بانک تجارت ویا پرداخت اینترنتی از طریق سایت صندوق رفاه (www.srd.ir) با آنان تسویه می گردد و دانشجویانی که تمایل به پرداخت قسطی داشته باشند مجموع بدهی قسط بندی شده و فیش صادر می گردد و  حداکثر 6 ماه بعد از فراغت از تحصیل ( دانشجویان شاهد یکسال ) تاریخ بازپرداخت درج می گردد.

برای دانشجویانی که از وام ودیعه مسکن استفاده نموده اند قبل از تسویه حساب فیش صادر شده و باید یکجا و به صورت نقدی پرداخت نمایند.