معرفی اداره تربیت بدنی

اهداف :

ورزش در دانشگاه یعنی کار ، نشاط ،دانش و آگاهی که پیوند آنها باعث برخورداری از جامعه ای خلاق ،پویا ، سالم و استوار می گردد.اداره تربیت بدنی دانشگاه کلیه فعالیتها و برنامه های خویش را با اعتقاد به اینکه ورزش و تربیت بدنی می تواند به عنوان وسیله ای در جهت نیل به ارزش های معنوی و حفظ ارزش های اسلامی و حاکمیت اخلاق و نشاط بر روابط دانشجویان و کارکنان و ایجاد تعادل و توازن بین فعالیت های ورزشی و تحصیلی و کار و تلاش ایشان باشد به مرحله‌ی اجرا می گذارد.

تبصره: کلیه وظایف مسئول تربیت بدنی و کارشناسان زیر نظر معاونت دانشجویی – فرهنگی دانشگاه انجام  می شود    

 بخش خواهران 

                   

نام

رشته ورزشی

 فریبا ولایی 

والیبال

اعظم محمدپور

بدمینتون

سامره خانبان 

فوتسال

مهدیه راموشانی

ایروبیک

 فرانک عبدالهی

بسکتبال

زهرا مددخانی

تیراندازی

نفیسه نیکویه تنیس روی میز 
حسن میرابی کوهنوردی

 

بخش برادران

 

نام

رشته ورزشی

اسداله انصاریان

بدنسازی

حسن میرابی

کوهنوردی

حمید لبافها 

فوتبال

اکبر شالبافان

دو و میدانی

 اکبر خلیلی

والیبال

 

تیراندازی

سید موسی میرمیران

تنیس روی میز

مهدی معینی

بسکتبال

 

رابطان ورزشی خوابگاهها:

 

مهدی کریمی رابط بین تربیت بدنی و خوابگاه شماره 6

 اصغر اکبری رابط تربیت بدنی خوابگاه خلیج فارس

خانم فرشته شفیعی خوابگاه گلستان انقلاب

خانم  هانیه نیکویان رابط بین اداره تربیت بدنی  خوابگاه بوستان