مدیریت فرهنگی
برنامه ها و فعالیت های فرهنگی طبق تقویم فرهنگی در مرداد ماه 95
- برگزاری اردوی راهیان نور از تاریخ 20/5/95 تا 24/5/95 به غرب کشور با حضور44 نفر
- برگزرای نشست فرماندهان پایگاه ها با فرمانده حوزه در تاریخ5/5/95 با حضور 28 نفر
- برگزاری نشست سرگروه های صالحین با مربی در تارخ 18/5/95 به تعداد 15 نفر
- نشست جلسه اردوی جهادی در تاریخ 31/5/95
- حضور خانم مریم السادات عسگری دبیر کانون خیریه الست در دومین نشست کشوری مجمع کانون­های خیریه در تاریخ 29/05/95
- خانم ریحانه صفاری به عنوان نماینده دبیران کانون­های فرهنگی دانشگاه  در تاریخ 02/05/95 انتخاب گردید.
- برگزاری اردو جهادی بسیج دانشجویی با حضور 40 نفر از دانشجویان دختر از تاریخ 24 الی 29 مرداد ماه 95 در روستاهای طارم سفلی قزوین منطقه ماهین
- اعزام دانشجویان فعال نشریات دانشجویی به کارگاه کشوری نشریات در دانشگاه شهید بهشتی 17 الی 20 مرداد
- تهیه بروشور آموزشی در مورد چیستی و چگونگی برگزاری کرسی آزاد اندیشی ویژه ورودی های جدید 20 تا 30 مرداد
 -انعقاد تفاهم نامه با دانشکده پرستاریی مامایی در تاریخ  28/5/95
-نیاز سنجی و آسیب شناسی دانشجویان خارجی در تاریخ 19/5/95
-اطلاع رسانی هشتمین جشنواره فرهنگی دانشجویان به معاونین فرهنگی دانشکده ها در تاریخ 5/20/95
- برنامه ریزی های لازم جهت برگزاری اردوی مشهد مقدس در برای حضور دانشجویان فعال فرهنگی در خوابگاه ها در هفته سوم مردادماه
- برنامه ریزی های لازم جهت برگزاری اردوی مشهد مقدس در برای حضور دانشجویان حوزه بسیج خواهران در هفته سوم مردادماه
 

مدیریت فرهنگی

امور فرهنگی و فوق برنامه

دبیرخانه

برنامه های فرهنگی

ثبت نام کارگاه فرهنگی

                                                                           شرح وظایف

سوالات متداول
گزارش فعالیتهای فرهنگی خوابگاهها