امکانات ورزشی
امکانات : 

-    فضای سر پوشیده والیبال ، بسکتبال و بدمینتون 18×27

-     اطاق ورزشی  6×14 متر با سقف  5/3 تمرینات بدنسازی  با برخورداری از جدیدترین تجهیزات پیشرفته     

      بدنسازی

-     اطاق ورزشی 6×14 متر با سقف 5/3 متر جهت ورزش تنیس روی میز

-     زمین چمن فوتبال با ابعاد 7×107 متر

-     پیست دو و میدانی  

-          زمین چمن مصنوعی 20×40

 

       تربیت بدنی معاونت دانشجویی ،‌ فرهنگی در حال حاضر دارای 11رشته ورزشی فعال در بخش برادران است که عبارتند از والیبال ، بسکتبال ،‌فوتبال ، فوتسال ، ‌تیراندازی ، شطرنج ،‌دو میدانی ،‌بدنسازی ،‌کشتی ، ‌شنا (برادرن ) ، کوهپیمایی و در بخش خواهران 11 رشته ورزشی شامل‌ : والیبال ,‌ بسکتبال ، بدمینتون ، فوتسال ، تیروکمان ،‌تنیس روی میز ، ‌شنا ،‌آمادگی  جسمانی ،  دو و میدانی ، تیراندازی  و کوهپیمایی  که زیر  نظر مربیان فعال و تخصصی فعالیت می نمایند .

تصاویر امکانات ورزشی در گالری عکس موجود می باشد.