سوالات متداول
آیا در تعداد گرفتن بلیط محدودیت وجود دارد؟

خیر چون بلیط نیم بها ست و یارانه ای ندارد محدودیتی در گرفتن نیست ولی به هیچ عنوان تاریخ آن تمدید نمی شود

برای تهیه بلیط استخربه کجا مراجعه شود؟

اداره تربیت بدنی دانشگاه  واقع در بلوار باهنر(واحد تربیت بدنی)

بلیط های کدام استخر ها موجود می باشد؟
نور – رجایی – اریان
آیا همسر کارمند نیز می تواند از استخر استفاده نماید؟

بله با رایزنی های انجام شده استفاده از کارت پرسنلی  شخص فقط برای همسر نیز امکان پذیر می باشد

افراد باز نشسته چطور از امکانات استخر استفاده نمایند؟

با مراجعه حضوری به اداره تربیت بدنی ودریافت کارت