شرح وظایف کارکنان واحد

نام واحد

اداری- سرپرست امور عمومی

نام و نام خانوادگی

حمیده برجی خانی

شرح وظایف

 

ساعت کاری

ساعت کار 30/7 الی 15/14

 

شماره تماس

داخلی 2709
نام واحد

اداری- کارگزینی

نام و نام خانوادگی

حمیده برجی خانی

شرح وظایف

-          کنترل حضور و غیاب پرسنل مجموعه و بررسی تاخیر و تعجیل کارکنان  و ثبت مرخصی ها و ماموریت و استعلاجی ها در پورتال تردد حضور و غیاب

-          محاسبه پاس ومرخصی و صدور احکام ومانده مرخصی پرسنل

-          تایید احکام در  سامانه کارمند ایران

-          نیاز سنجی آموزشی و تنظیم برنامه آموزشی کارکنان و ثبت دوره ها در پورتال آموزشی

-          انجام مکاتبات پرسنلی از قبیل معرفی نامه

-          انجام امور بیمه ایی کارکنان و ارائه معرفی نامه به بیمه

-          انجام ارزشیابی سالیانه کارکنان و جمع آوری فرم ها و مستندات و ارائه به ستاد

-          ارائه گزارش روزانه خبرها ، همایش ها ، جشن ها و .... به روابط عمومی ستاد

ارسال پیامک به دانشجویان از طریق سامانه پیامک

ساعت کاری

ساعت کار 30/7 الی 15/14

 

شماره تماس

داخلی 2709

 

 

نام واحد

اداری-  کارشناس آی تی

نام و نام خانوادگی

رضا نجفی

شرح وظایف

-          رفع نواقص نرم افزاری سیستم های معاونت

-          پشتیبانی سیستم اینترنت خوابگا هها

-          پشتیبانی اتوماسیون واحد

-          پشتیبانی آنتی ویروس واحد

-          پشتیبانی سیستم تغذیه

-          پیگیری معایب سخت افزاری سیستم ها و هماهنگی با شورای انفورماتیک جهت رفع نواقص

ساعت کاری

ساعت کار 30/7 الی 15/14

 

شماره تماس

داخلی 2708

 
 

نام واحد

اداری-دبیرخانه و بایگانی

نام و نام خانوادگی

شهربانو میرابی

شرح وظایف

دریافت وثبت وارسال نامه های وارده وصادره دریافت ثبت وارسال نامه های داخلی (دستنویس ،ثبت وارسال حکم ماموریت ومرخصی های پرسنلی تفکیک وارسال احکام کارگزینی پرسنل )

 انجام مکاتبات مربوط به صورت جلسا ت قراردادها وکلیه کمیته های متمرکز

انجام امور مربوطه به دریافت فاکس  وثبت وارسال واسکن تسویه حساب دانشجویی

 ممهور نمودن نامه اداری ودفاتر بیمه دانشجویان وفرمها

 پاسخگوئی به ارباب رجوع بصورت تلفنی وحضوری .

نامه رسانی که به دوقسمت داخلی وخارجی تقسیم میشود :

توزیع نامه های صادره  ووارده به افراد ذینفع وارسال وپست نامه ها وبسته های پستی

تفکیک نامه ها قسمتهای واحدها وارسال وتوزیع نامه ها به اشخاص وواحدهای مختلف داخل وخارج از مرکز ورسید مکاتبات

بایگانی :

تشکیل پرونده های اداری وبایگانی نمودن اسناد وسوابق مربوطه وجمع آوری سوابق مکاتبات روزمره .تشکیل پروند های پرسنلی وپاسخگوئی به ارباب رجوع ومسوولین جمع آوری وراکد نمودن پروند ها امحا پروندهای راکد وبایگانی نامه ها در سیستم اتوماسیون .

دبیرخانه محرمانه :

ثبت وارسال نامه های محرمانه وبایگانی نامه ها وپاسخگوئی به ارباب رجوع مربوطه وپیگیری وتحویل نامه ها به اشخاص .

ساعت کاری

از ساعت 30/7الی 15/14

شماره تماس

داخلی 2706

 

نام واحد

اداری- کارپردازی

نام و نام خانوادگی

اصغر بهرامی -  محمد حسین آقاسی

شرح وظایف

-          پیگیری خرید کالا و خدمات

-          گرفتن استعلام بهاء جهت خرید کالا ها و خدمات بالا از سقف تعیین شده طبق آیین نامه مالی معاملاتی دانشگاه

-          تنظیم قرارداد جهت دریافت خدمات از شرکتها و موسسات

-          تنظیم اسناد و تحویل به امور مالی

ساعت کاری

ساعت کار 30/7 الی 15/14

شماره تماس

داخلی 2728

 

 

نام واحد

اداری- نامه رسانی

نام و نام خانوادگی

محمد رضا نیکو نسب

شرح وظایف

-          ارسال فرم ها و نامه های اداری به ستاد و سازمانها و ادارات مربوطه

-          ارائه چکهای صادره از امور امور مالی به صاحبان چک و گرفتن اعلام وصول

-          ارسال فرم های بیمه

-          ارائه برگه استفاده از آژانس

بررسی پاسهای اداری و مرخصی های کمتر از یک روز

ساعت کاری

ساعت کار 30/7 الی 15/14

شماره تماس

داخلی 2709

 

 

نام واحد

اداری- خدمات

نام و نام خانوادگی

ابوطالب صمدی  -  احمد  صفایی

شرح وظایف

-          نظافت اتاقها کریدور و سالنهای مجموعه معاونت

-          ارائه چای به کارکنان

-          همکاری در نصب بنرها و فیکسچرها حمل و نقل کالا و ... با کلیه واحدها

ساعت کاری

ساعت کار 30/7 الی 15/14

شماره تماس

داخلی 2730