شرح وظایف کارمندان تربیت بدنی

 

نام واحد

تربیت بدنی

نام و نام خانوادگی

محسن صباغی

شرح وظایف

تلاش در جهت گسترش ورزش دانشگاه (همگانی-قهرمانی)

پیگیری بودجه های مورد نیاز دانشگاه

نظارت وارزیابی برعملکرد کارکنان واحد

ارائه طرح جهت توسعه اماکن وفضاهای ورزشی

ساعت کاری

هرروز 8تا14

شماره تماس

02833367111 - 2714

 

نام واحد

تربیت بدنی

نام و نام خانوادگی

مریم خوینی ها

شرح وظایف

 

پیشنهادجذب مربی برای تیمهای ورزشی وبرنامه ریزی ساعتهای تمرین خواهران 

نظارت بر برنامه تمرینی تیمهای ورزشی  خواهران دانشگاه

آماده سازی  و اعزام تیمهای ورزشی به مسابقات قهرمانی کشوری و المپیاد

تنظیم و برنامه ریزی واحدهای درسی تربیت بدنی 1 و 2 در طول سال تحصیلی با دانشکده ها

دعوت از استادان مدعو جهت تدریس واحد تربیت بدنی ونظارت برکلاسها

برگزاری مسابقات سالانه به مناسبت های مختلف در بخش دختران

پاسخگویی و انجام امور جاری روزانه ورزشی دانشجویان و تهیه و تنظیم مکاتبات اداری با حوزه معاونت

برنامه ریزی تنظیم و اجرای تقویم ورزشی مسابقات درون دانشگاهی و درون خوابگاهی و تهیه گزارش از برنامه های انجام شده و ارسال آنها به وزارتخانه

هماهنگی برای برگزاری کلاسهای ورزشی کارکنان خانم

نظارت برکار رابطین ورزشی در خوابگاه

 

ساعت کاری

7:30تا14:30 شنبه ودوشنبه تا 17

شماره تماس

028-33367111  و 2715