شرح وظایف کارمندان تربیت بدنی

 

نام واحد

تربیت بدنی

نام و نام خانوادگی

مریم خوئینی ها ( مسئول تربیت بدنی)

شرح وظایف

تلاش در جهت گسترش ورزش دانشگاه (ورزش همگانی وقهرمانی) وارائه برنامه های ورزشی دانشگاه

برنامه ریزی ونظارت در جهت برگزاری کلاسهای آموزشی با همکاری معاونت آموزشی ودانشکده ها

تقسیم وظایف امور ورزشی بین اعضا وکارشناسان تربیت بدنی

پیگیری مصوبات جلسات شوراهای مختلف در دانشگاه در ارتباط با ورزش وتربیت بدنی

تهیه جوایز برندگان مسابقات برگزار شده داخلی وقدردانی از قهرملنان ورزشی

پیگیری وخرید تجهیزات  ورزشی وعمرانی وحفظ ونگهداری از اماکن وتجهیزات ورزشی

تعیین وانتخاب مجرب ورزشی در رشته های مختلف ورزشی جهت تمرینات دانشجویان

ارائه تقویم ورزشی سالانه در رشته های مختلف ورزشی

ساعت کاری

هرروز 8تا14

شماره تماس

02833367111 - 2714

 

نام واحد

تربیت بدنی

نام و نام خانوادگی

مریم خوئینی ها ( کارشناس تربیت بدنی)

شرح وظایف

 

پیشنهادجذب مربی برای تیمهای ورزشی وبرنامه ریزی ساعتهای تمرین خواهران 

نظارت بر برنامه تمرینی تیمهای ورزشی  خواهران دانشگاه

آماده سازی  و اعزام تیمهای ورزشی به مسابقات قهرمانی کشوری و المپیاد

تنظیم و برنامه ریزی واحدهای درسی تربیت بدنی 1 و 2 در طول سال تحصیلی با دانشکده ها

دعوت از استادان مدعو جهت تدریس واحد تربیت بدنی ونظارت برکلاسها

برگزاری مسابقات سالانه به مناسبت های مختلف در بخش دختران

پاسخگویی و انجام امور جاری روزانه ورزشی دانشجویان و تهیه و تنظیم مکاتبات اداری با حوزه معاونت

برنامه ریزی تنظیم و اجرای تقویم ورزشی مسابقات درون دانشگاهی و درون خوابگاهی و تهیه گزارش از برنامه های انجام شده و ارسال آنها به وزارتخانه

هماهنگی برای برگزاری کلاسهای ورزشی کارکنان خانم

نظارت برکار رابطین ورزشی در خوابگاه

 

ساعت کاری

7:30تا14:30 شنبه الی دوشنبه تا ساعت 17

شماره تماس

028-33367111  و 2714

نام واحد

تربیت بدنی

نام و نام خانوادگی

غلامرضا همت زاده

شرح وظایف

گزارش اخبار و اطلاعات  واحد به  روابط  عمومی معاونت وپیگیری مستمر تا  درج در سایت

در اختیار قرار دادن سانس زمین چمن طبیعی ومصنوعی به دانشجویان وکارکنان

بازدید از تمرینات تیمهای ورزش قهرمانی وهمگانی آقایان بصورت ماهانه (در موقع اعزامها هفتگی)

 بازدید از وسایل وتجهیزات ورزشی سالن ورزشی وبدنسازی دانشگاه به صورت روتین وگزارش آن به مسئول جهت  اطلاع از وضعیت موجود

بازدید از وسایل وتجهیزات خراب ورزشی خوابگاهها  در صورت  گزارش از رابطین خوابگاه

برگزاری مسابقات  ورزشی به مناسبتهای مختلف

برگزاری مسابقات ورزشی در خوابگاهها به مناسبتهای مختلف

ساعت کاری

هرروز 8تا14

شماره تماس

02833367111 - 2716