شرح وظایف کارکنان واحد

نام واحد

اداره مشاوره

نام و نام خانوادگی

رامش حسین زاده -  رئیس اداره

شرح وظایف

اعمال سیاست­ها و برنامه­های پیشگیری و مشاوره مصوب دفتر مرکزی مشاوره – نظارت بر ارائه خدمات مناسب به مراجعین توسط متخصصین شاغل در اداره – تشکیل کمیته­های تخصصی از جمله کمیته روانشناختی و...

ساعت کاری

همه روزه به جزء ایام تعطیل – 15/14- 30/7

شماره تماس

مستقیم33360901  ( 028 )- داخلی 2713

 

نام واحد

اداره مشاوره

نام و نام خانوادگی

کبری نوروزی – روانشناس

شرح وظایف

مصاحبه روانشناختی – ارزیابی و تتشخیص مشکل مراجعین و تکمیل پرونده روانشناختی – طرح ریزی و اجرای فرایند تغییر- تعدیل و یا درمان و پیگیری – همکاری در زمینه برنامه­ها و طرح­های پیشگیری- تهیه جزوات آموزشی- برگزاری کارگاه­ها

ساعت کاری

همه روزه جزء ایام تعطیل – 15/14- 30/7

شماره تماس

مستقیم33360901  ( 028 )- داخلی 2713

 

نام واحد

اداره مشاوره

نام و نام خانوادگی

علی امیری –  روانشناس

شرح وظایف

مصاحبه – ارزیابی- تکمیل پرونده مراجعین و اقدام جهت پی ریزی طرح فرایندمشاوره و راهنمایی- همکاری در زمینه برنامه­ها و طرح­های پیشگیری ، مدیریت وبلاگ اداره – تهیه جزوات آموزشی – برگزاری کارگاه­ها

ساعت کاری

همه روزه جزء ایام تعطیل – 15/14- 30/7

شماره تماس

مستقیم 33360901 ( 028 )- داخلی 2712

 

نام واحد

اداره مشاوره

نام و نام خانوادگی

خدیجه بیانی – مددکار اجتماعی

شرح وظایف

تکمیل پرونده مددکاری مراجعه کننده و ثبت اطلاعات – بررسی موقعیت دانشجویان ارجاعی به اداره مشاوره و خانواده­های آنان- اعزام دانشجویان نیازمند به مراکز درمانی- شناسایی منابع اجتماعی ، رفاهی و بهداشتی برای کمک به حل مشکلات دانشجویان – ارتباط مستمر با دانشجویان خوابگاهی

ساعت کاری

همه روزه جزء ایام تعطیل – 15/14- 30/7

شماره تماس

3360901 ( 0281 )-داخلی 2713

 

نام واحد

اداره مشاوره

نام و نام خانوادگی

فاطمه خانه زرین– متصدی امور دفتری

شرح وظایف

تعین نوبت جهت مراجعین و پاسخ به تلفن­ها و ... بایگانی پرونده­ها – تایپ نامه­ها – انجام امور محوله به تشخیص رئیس اداره مشاوره

ساعت کاری

همه روزه به جزء ایام تعطیل – 15/14- 30/7

شماره تماس

3360901 ( 0281 ) - داخلی 2712